Historia

Historia Nury pojawiły się na ziemi już około 30 milionów lat temu, są jednymi z najbardziej prymitywnych ptaków, które nie podległy nigdy tak dużej ewolucji jak inne. Już pierwsi potomkowie dzisiejszego nura byli do niego bardzo podobni, mieli wiele cech dla niego charakterystycznych, na przykład wydłużone ciało i sztyletowaty dziób. Przez wiele lat nury były zaliczane do innego rzędu, niż dziś – wówczas, w XIX wieku, sytuowano je obok perkozów, pingwinów i alk. Jednak w XX wieku naukowcy stworzyli dla nurów odrębną rodzinę, bowiem ptaki te znacznie różniły się od tych, z którymi dotąd je sytuowano. W badaniach przeprowadzonych w latach 70tych XX wieku okazało się, że nury mają wspólnego przodka z pingwinami, ale już nie z perkozami – te ostatnie wywodzą się z zupełnie innego ptasiego pnia. Pierwszymi przodkami nurów były duże, dobrze nurkujące ptaki żyjące w końcowej fazie kredy, czyli około 50 milionów lat temu. Ptaki te coraz bardziej specjalizowały się w prowadzeniu wodnego trybu życia, co zaowocowało w końcu zaistnieniem takiego nura, jakiego znamy dziś – choć, oczywiście, ma on kilka podgatunków, które rozwijały się różnie w zależności od tego, jakie zajmowały środowisko.