Lis a inne zwierzęta

Lis a inne zwierzęta Niezwykle ciężko jest przeprowadzić badania, które wskazałyby, jakie znaczenie ma działalność lisa dla populacji zwierząt na jakie poluje na danym terenie – lis jest wszakże wszystkożerny i zmienia łatwo swoje upodobania żywieniowe w zależności od pory roku oraz aktualnych warunków środowiskowych. Badania, które przeprowadzano w Polsce i Ameryce Północnej na lisach żywiących się królikami nie dały jednoznacznych odpowiedzi. Można było stwierdzić pewną zależność między liczbą królików a lisów, jednak nie sposób było ustalić dokładnej proporcji. Lis bywa jednak dla populacji niektórych zwierząt pożyteczny – często atakuje bowiem zwierzęta chore albo ranne, co ułatwia poprawne funkcjonowanie zdrowej części populacji. Są jednak rejony, na których lis szkodzi innym istotom – zwłaszcza, gdy jego ofiarą pada jakaś łatwa zdobycz. Na przykład samice ptaków morskich, które zakładają swoje gniazda bezpośrednio na ziemi, lub samice kaczek krzyżówek. Lis może doprowadzić do zachwiania odpowiedniej proporcji między samicami a samcami, co w skrajnych przypadkach może zaowocować przerwaniem zwyczajnej reprodukcji i wymaga interwencji człowieka, jeżeli ludzka wola pragnie uchronić dany gatunek ptactwa przed wyginięciem na rejonie, w którym bytuje zbyt wiele lisów.