Rozmnażanie

Rozmnażanie Lisy mają bardzo krótki okres płodny – to zaledwie od 1 do 6 dni na rok. Dni te przypadają w Europie na styczeń i luty, ogólnie – na południowych obszarach wcześniej niż na północnych. W okresie płodnym samiec wielokrotnie kopuluje ze swą partnerką, a w przypadku grup, w których na jednego samca przypada kilka samic – pokrywa zazwyczaj jedynie dominującą samicę. Lisica rodzi niemal zawsze w norze – a to wykopanej przez siebie, a to już gotowej, przygotowanej przez inne zwierze – królika, borsuka, innego lisa. Zdarza się, że lisy dzielą norę z innymi zwierzętami – np. z borsukami – oczywiście jeżeli dana nora jest wyjątkowo obszerna. Szczenięta lisów przez pierwsze dni nie otwierają oczu, nie potrafią również chodzić. Przez około dwa tygodnie lisica w ogóle nie opuszcza nory – karmi je mlekiem, a pożywienia dostarcza samiec. Młode lisy wychodzą pierwszy raz ze swego schronienia w wieku 4-5 tygodni. Są bardzo skore do zabawy, lecz również bardzo uważne. Badają nowy świat z wielką ostrożnością. Lisica nie zawsze pozostaje z młodymi, lecz w przypadku niebezpieczeństwa ostrzega je wydając odpowiednie dźwięki. Pod koniec swego dojrzewania, gdy jeszcze mieszka z rodziną, zaczyna polować. W wieku kilku miesięcy, co w Europie dzieje się jesienią, opuszcza swą rodzinę i rozpoczyna samodzielne życie.