Ryczeć jak lew

Ryczeć jak lew O kimś, kto potrafi wydać ze swoich płuc naprawdę zatrważający, donośny i niesamowicie głośny odgłos, nie darmo się mówi, że ten to potrafi ryknąć niczym lew. Takowe porównanie jest oczywiście jak najbardziej na miejscu i całkowicie właściwe, albowiem lwy charakteryzują się tym, że potrafią naprawdę głośno ryczeć. Ich ryk, jeśli w naturalnych warunkach sprzyjają ku temu odpowiednie okoliczności, słyszalny jest z odległości – uwaga – nawet i pięciu kilometrów! Imponujące, nieprawdaż? Samce płci męskiej ryczą głównie po to, aby oznajmić wszem i wobec, że na danym terytorium rządzą one i że określony teren należy do nich. Lwi ryk jest również sygnałem dla innych członków stada o tym, że osobnik ryczący znajduje się w taki, a nie innym miejscu. O ludziach mówi się, że wydali z siebie lwi ryk w zasadzie w dwóch skrajnych sytuacjach – albo kiedy odnieśli jakiś naprawdę spektakularny sukces, albo kiedy ponieśli sromotną porażkę bądź spotkało ich straszliwe nieszczęście. Tu i tu chodzi o silny głos.