Tag: ssaki

Wprowadzenie do ssaków

Wprowadzenie do ssaków Ssaki to ponad 8000 żyjących współcześnie zwierząt, bardzo różnych pod względem budowy i biologii. Jedne z nich prowadzą tryb życia lądowy, inne z kolei cały czas przebywają w wodzie. Niektóre biegają po otwartej przestrzeni, inne kryją się w poszyciu lasu i norach lub wspinają się na drzewa. Są i takie, które zamieszkują lodowe pustkowia Arktyki lub parne tropikalne dżungle. Ich rozmiary oczywiście się różnią – od nie większej od małego palca ryjówki etruskiej po wala błękitnego, ogromnego jak rumbo jet walenia. Zwierzęta te charakteryzują się przede wszystkim występowaniem gruczołów mlekowych u samic, które tak jak człowiek karmią swe młode piersią i wychowują przez pewien okres, obecnością owłosienia – włosów lub futra, które chroni je przed przegrzaniem lub wyziębieniem, oraz stałocieplnością potocznie nazywaną ciepłokrwistością. Ssaki to zwierzęta tworzące najwyżej zorganizowaną gromadę podtypu kręgowców, typu strunowców, która powstała około 200 mln lat temu z gadokształtnych ssaków kopalnych z rzędu Therapsida.

Ssaki w niebezpieczeństwie

Tygrysy szablozębne, pokryte futrem mamuty i włochate nosorożce należą do wielu gatunków dziś już wymarłych. Działalność człowieka przyczynia się w dużej mierze do zagłady kolejnych zwierząt. Co roku kilka gatunków znika bezpowrotnie z powierzchni ziemi. Najbardziej musimy się obawiać wymierania coraz to większej ilości wszystkich zwierząt w związku ze znikaniem roślinności służącej im za pokarm, bez którego nie są w stanie przeżyć. Szeroko znany jest problem pandy olbrzymiej. Zwierzę to zamieszkuje lasy niewysokich gór w zachodnich Chinach, a pozostało już zaledwie niespełna 500 przedstawicieli tego gatunku. Bambus, którym się panda żywi zakwita średnio, co 30 lat, a rośliny tej pozostało tak niewiele, że jeśli zdarzy jej się nie zakwitnąć w odpowiednim czasie, panda zostanie pozbawiona swego głównego pożywienia. Zagrożone są również, inne gatunki, które zostały objęte ochroną, jednak nawet to nie powstrzymuje człowieka od swych nagannych zachowań.

Gdzie żyją ssaki

Gdzie żyją ssaki Miejsce zamieszkania ssaków zależy od wielu czynników, między innymi ilości i rodzaju potrzebnego im pożywienia, sposobu ich poruszania oraz schronienia. Do najważniejszych czynników należy klimat i szata roślinna. Świat możemy podzielić na pięć krain zoogeograficznych, zoogeograficznych każdą z nich zamieszkuje charakterystyczna fauna. Kraina holarktyczna obejmuje północną Azję, Europę i Amerykę Północną. Kraina subtropikalna to Ameryka Środkowa i Południowa. Natomiast kraina etiopska obejmuje południowe kraje arabskie i całą Afrykę z wyjątkiem jej północnych krańców. Kraina orientalna to Indie, Chiny i Azja południowo-wschodnia. Do krainy australoazjatyckiej należy Australia, Nowa Gwinea, Nowa Zelandia i południowa Indonezja. W krainach tych rozwinęły się różne gatunki ssaków, przystosowanych do specyficznego klimatu i roślinności. Tak więc wśród traw krainy etiopskiej Afryki żyją ssaki inne niż na subtropikalnych terenach Ameryki Południowej. Natomiast duże zwierzęta, takie jak antylopy i żyrafy zamieszkują afrykańskie sawanny.