Tag: zwierzęta

Wprowadzenie do ssaków

Wprowadzenie do ssaków Ssaki to ponad 8000 żyjących współcześnie zwierząt, bardzo różnych pod względem budowy i biologii. Jedne z nich prowadzą tryb życia lądowy, inne z kolei cały czas przebywają w wodzie. Niektóre biegają po otwartej przestrzeni, inne kryją się w poszyciu lasu i norach lub wspinają się na drzewa. Są i takie, które zamieszkują lodowe pustkowia Arktyki lub parne tropikalne dżungle. Ich rozmiary oczywiście się różnią – od nie większej od małego palca ryjówki etruskiej po wala błękitnego, ogromnego jak rumbo jet walenia. Zwierzęta te charakteryzują się przede wszystkim występowaniem gruczołów mlekowych u samic, które tak jak człowiek karmią swe młode piersią i wychowują przez pewien okres, obecnością owłosienia – włosów lub futra, które chroni je przed przegrzaniem lub wyziębieniem, oraz stałocieplnością potocznie nazywaną ciepłokrwistością. Ssaki to zwierzęta tworzące najwyżej zorganizowaną gromadę podtypu kręgowców, typu strunowców, która powstała około 200 mln lat temu z gadokształtnych ssaków kopalnych z rzędu Therapsida.

Lis a inne zwierzęta

Lis a inne zwierzęta Niezwykle ciężko jest przeprowadzić badania, które wskazałyby, jakie znaczenie ma działalność lisa dla populacji zwierząt na jakie poluje na danym terenie – lis jest wszakże wszystkożerny i zmienia łatwo swoje upodobania żywieniowe w zależności od pory roku oraz aktualnych warunków środowiskowych. Badania, które przeprowadzano w Polsce i Ameryce Północnej na lisach żywiących się królikami nie dały jednoznacznych odpowiedzi. Można było stwierdzić pewną zależność między liczbą królików a lisów, jednak nie sposób było ustalić dokładnej proporcji. Lis bywa jednak dla populacji niektórych zwierząt pożyteczny – często atakuje bowiem zwierzęta chore albo ranne, co ułatwia poprawne funkcjonowanie zdrowej części populacji. Są jednak rejony, na których lis szkodzi innym istotom – zwłaszcza, gdy jego ofiarą pada jakaś łatwa zdobycz. Na przykład samice ptaków morskich, które zakładają swoje gniazda bezpośrednio na ziemi, lub samice kaczek krzyżówek. Lis może doprowadzić do zachwiania odpowiedniej proporcji między samicami a samcami, co w skrajnych przypadkach może zaowocować przerwaniem zwyczajnej reprodukcji i wymaga interwencji człowieka, jeżeli ludzka wola pragnie uchronić dany gatunek ptactwa przed wyginięciem na rejonie, w którym bytuje zbyt wiele lisów.